Stasiuk wschodni.

Dużo napisano o Wschodzie Stasiuka. To jeden z najwyrazistszych polskich autorów, którego teksty spotykają się zwykle z szeroką recepcją. Tym…